Fremtidens Byggenæring
Fremtidens Byggenæring

Fremtidens Byggenæring

Reklame Norge
En del av Value Publishing
er Norges største beslutningstaker magasin rettet mot en byggenæring i rask endring. Fremtidens Byggenæring er med sitt opplag på 17 236 eksemplarer per nummer uten sammenligning Norges største, nisjeorienterte fagmagasin rettet mot byggenæringen. Magasinet kommer ut fem ganger i løpet av året. Fremtidens Byggenæring har høy kvalitet på layout og god faglig dybde. 

Det tilhørende nettstedet Fremtidensbygg.no oppgave er å oppdatere våre lesere om aktuelle nyheter og fordypende fagstoff presentert på en journalistisk innsiktsfull, poengtert og underholdende måte.

Redaksjonell uavhengighet er viktig for oss. Å kunne garantere at vi levere nyheter som ikke er farget av eierskap knyttet til organisasjoner, foreninger eller politiske parti, er et prinsipp vi setter høyt. Fremtidens Byggenæring har en rekke sterke samarbeidspartnere og støttespillere som er med på å styrke vårt produkt.
Les mer