Merker
Influencers
Byråer
Fremtidens Byggenæring
Reklame · Norge

Fremtidens Byggenæring


Ikke-verifisert profil

Denne profilen er ikke verifisert av Ocast.

Ikke et Ocast-medlem

Denne profilen er ikke administrert av bedriften enda.

Jobber du her?
Mottar ikke forespørsler

Denne profilen administreres ikke av bedriften og kan ikke motta noen reklameforespørsler.

er Norges største beslutningstaker magasin rettet mot en byggenæring i rask endring. Fremtidens Byggenæring er med sitt opplag på 17 236 eksemplarer per nummer uten sammenligning Norges største, nisjeorienterte fagmagasin rettet mot byggenæringen. Magasinet kommer ut fem ganger i løpet av året. Fremtidens Byggenæring har høy kvalitet på layout og god faglig dybde. Det tilhørende nettstedet Fremtidensbygg.no oppgave er å oppdatere våre lesere om aktuelle ...

Les mer

Fremtidens Byggenærings annonsekanaler

Display
Native
Print
Nyhetsbrev

Fremtidens Byggenærings Målgruppe

Fremtidens Byggenæring
60% menn, 40% kvinner, 20-65 år

Få gratis tilbud

Opprett en forespørsel og få tilbud.
Det er enkelt og gratis.

Beskriv dine behov og bli matchet med mediebedrifter og influencere.

betsson
outnorth
dometic
chimi
tiktok