Full skjerm

Beskrivelse

Nordfjord finn du heilt nord i framtidsfylket Sogn og Fjordane - på grensa til Møre og Romsdal.

Om lag ein tredel av folket i Sogn og Fjordane bur i Nordfjord. Næringslivet i regionen spenner frå eksport av fisk til konfeksjon via eige Operahus og ei IT-næring i stor vekst.

Nordfjordsamkøyringa er den dominerande reklamekanalen i Nordfjord og består av mediehusa Fjordenes Tidende, Fjordingen, Fjordabladet og Firda Tidend. Nordfjordsamkøyringa hjelper deg med å formidle din bodskap ved annonsering på print, desktop, tablet og mobil.
Ingen andre speglar alt som hender og har ein slik posisjon i Nordfjord som desse fire tradisjonsrike lokalavisene.

Rune Henden Marknadssjef
Tlf: 45 44 52 44
E-post: rune.henden@fjt.no

Vilde Myhre Skavøypoll Marknadskonsulent
Tlf: 918 22 206 E-post:
vilde@fjt.no
Les mer