Elektronisk materiell: 
Dagens Næringsliv ønsker å motta annonsemateriell i pdf-for­mat med fonter og bilder inkludert. Informasjon om hvordan du lager en korrekt pdf-fil finner du på wwww.nada.no.

Den internasjonale standarden ISOnewspaper26v4.icc kan benyttes.

Bilder: 
Oppløsning på bilder: Gråtone/fargebilder: 170 DPI Strekbilder (bitmap): 600 – 1200 DPI ( i 100% str.- gjelder begge bildetyper). Maksimal fargedekning: 240 – 260 %. Minste trykkende punkt: 4%. Største trykkende punkt: 95%. Akromatisk repro gir best resultat. Bilder/annonser skal ikke kompenseres for punktstigning. Raste : 34 linjer per cm (85 lpi).

Farger: 
Alle farger skal være definert som CMYK prosessfarger. Andre fargemodeller aksepteres ikke da de ikke er trykk­bare i avis.

Positiv/negativ tekst: 
Sort tekst skal ikke lages i CMYK sort, men i ren sort. Dette for å unngå misspass.

Liten/mager tekst med seriffer gror i trykkeprosessen og er lite lesbar.

Positiv tekst: Anbefalt minimumstørrelse 8 pkt. Negativ tekst (også i farger): Anbefalt minimumstørrelse 12 pkt.

Prøv å unngå liten negativ tekst på CMYK bakgrunn.

Filoverføring 
Vi foretrekker NADA som mottaksmedium. Sendere som ikke har NADAs avsenderprogram installert kan bruke NADAexpress på www.nada.no. Dette er en gratistjeneste for levering av annonsemateriell i pdf-format til aviser og magasiner i Norge. NADAexpress kontrollerer også pdf-filen for feil før sending til mediene.

Ved levering via e-mail må materiell merkes med annonsør og innrykksdato.

E-post: adops@nhst.com