Full skjerm

Beskrivelse

NÅ DIN MÅLGRUPPE MED BRYLLUPSMAGASINET 

Bryllupsmagasinet er det største magasinet i Norden innenfor sitt område med et opplag i Norge på 20.000 pr. utgave. Bryllupsmagasinet kommer ut to ganger pr. år, oktober og februar, slik at du som annonsør skal kunne nå din målgruppe under hele planleggingsåret. Annonser og redaksjonelle artikler blandes på en smakfull måte for å løfte frem budskapet til våre annonsører. Våre lesere har stor tillit til vårt redaksjonelle innhold og dermed også til våre annonsører. Annonsene er svært nyttige for brudeparet siden de inspirerer og opplyser om innkjøpssteder. Vårt magasin har lang livslengde, det spares og leses om og om igjen. Dette bidrar til å gi din annonsering høy observasjonsverdi. 


På grunn av sterk konkurranse i magasinhyllene får man i Norge kun ligge et begrenset antall uker for salg i butikk/kiosk. Våre konkurrenter finnes i butikk i max 12 uker for så å forsvinne fra markedet. Siden dette ikke er lønnsomt for deg som annonsør har Bryllupsmagasinet valgt å gi ut bladet 2 ganger pr. år slik at du som annonsør skal få muligheten til å nå flest mulig av din målgruppe på riktig tidspunkt. Denne markedsdekningen er det ingen andre som kan tilby. Bryllupsmagasinet streber alltid etter høyeste kvalitet, både på form/layout, innhold, service til våre kunder og det ferdige produktet. Vår kvalitet gjenspeiler og forsterker også kvaliteten til våre annonsører. I Bryllupsmagasinet når du ut til din målgruppe med ditt budskap!