Therese Wickmans omslagsbilde
18-45 År
82% Kvinner
24-45 År
97% Kvinner
25-44 År
90% Kvinner
25-34 År
97% Kvinner
Frode Skogøys omslagsbilde
35-54 År
88% Kvinner
lillafrunsdagboks omslagsbilde
24-45 År
50% Kvinner