9 213
følgere
-3
Ny følgere/Week
712
Reaksjoner/Week

Totalt 9 213 følgere

Kilde: Instagram

-3 nye følgere

Kilde: Instagram

Totalt 712 reaksjoner

Kilde: Instagram