571 830
følgere
2 316
Ny følgere/Week
36 008
Reaksjoner/Week

Totalt 571 830 følgere

Kilde: Instagram

2 316 nye følgere

Kilde: Instagram

Totalt 36 008 reaksjoner

Kilde: Instagram