25-44 År
63% Kvinner
recepten.ses omslagsbilde
29-45 År
75% Kvinner
40-60 År
50% Kvinner