Vårt Lands logo

Vårt Land

Nyheter · Oslo, Norway
Beskrivelse
Hele 82.000 mennesker leser Vårt Land hver dag – 58.000 på print og 39.000 digitalt – kun 9% leser begge kanaler, derfor bør du være synlig både på print og på nett (ref TNS Gallup, F&M 02/2017).

Vårt Land har svært lojale og engasjerte lesere. Den sterke tilliten mellom lesere og avis er en av våre sterkeste sider. Når vi kombinerer denne tilliten og avisens troverdighet med en kjøpesterk lesergruppe med høyt utdannelsesnivå representerer Vårt Land en meget spennende og effektiv kommersiell kanal.

Ønsker du å nå lesere innenfor kristen-segmentet med din annonse er Vårt Land den største og viktigste kanalen i Norge.
16-90
Alder
42%
Menn
58%
Kvinner