Transport & Logistikk

Transportlogistikk.no er et av Norges største beslutningstaker fagportal med hovedfokus på transport- og logistikkbransjen.

Her treffer dere ledere og beslutningstakere på tvers av bransjen.

Faste spalter: Logistikk, Miljø, Kjøretøy, IT & Supply Chain, Lager- og produksjonsstyring, Godstransport, ...
 Les mer

Interesser

Miljø, Logistikk, Kjøretøy, IT & Supply Chain, Godstransport

20-65
Alder
65%
Menn
35%
Kvinner