Materiellfrister digitalt

Korrekt laget materiell må leveres 3 virkedager før kampanjestart. Dette gjelder også materiell som skal byttes etter at kampanjen er i gang.

Ved for sen levering kan vi ikke garantere at annonsen kommer på i henhold til kjøreplan.

Spesialkonsepter: Normalt én uke, men vi forbeholder oss retten til utvidet frist etter kompleksiteten.

Materiell sendes til: traffic@valuepublishing.com

Husk å legge ved kundenavn og evt. kampanjenavn, og gjerne også når og hvor materiellet skal på. Url som annonsen skal linkes til må være vedlagt. Filnavnene må inneholde formatet for filen i filnavnet.

Ved spørsmål vedrørende materiell, kontakt din kontaktperson eller vår traffic-avdeling på traffic@valuepublishing.com

Banner - teknisk spesifikasjon

Forside
Toppbanner. Størrelse: 980x150px, 1000x150px, 1000x300px
Skyskraper. Størrelse: 180x500px, 180x150px
Skyskraper nr 2. Størrelse: 180x500px, 180x150px
Forsideboks. Størrelse: 580x400px
Forsidebanner. Størrelse: 980x150px, 1000x150px, 1000x300px

Artikkelformat
Artikkelboks. Størrelse: 300x250px
Artikkelboard. Størrelse: 300x250px, 300x100px
Toppbanner. Størrelse: 980x150px, 1000x150px, 1000x300px
Skyskraper. Størrelse: 180x500px, 180x150px
Skyskraper nr 2. Størrelse: 180x500px, 180x150px

Tillat filstørrelse:
Toppbanner: (1000x300) Max 90 Kb
Skyskraper: (180x500) Max 60 Kb
Artikkelboard: (300x250) Max 60 Kb
Artikkelboks: (300x250) Max 60 Kb
Forsideboks: (580x400) Max 90 Kb
Forsidebanner: (1000x300) Max 90 Kb

Materiell

Aksepterte filtyper: HTML5, GIF, JPEG, PNG

For å registrere klikk på html-annonser, se mer info her: https://support.google.com/dfp_sb/answer/7046799#clicktagguideline

All kode må være https.

Responsivt design
Våre nettsteder benytter responsivt design. Vi definerer dermed desktop og nettbrett som ett varelager, og benytter de samme formatene. Unntak av format som KUN vises på desktop – og ikke tablet – er wallpaper.
Annonsen produseres som en vanlig annonse.

Egen tracking URL kan benyttes.

Wallpaper
Pass på å ha budskapet så nærme det hvite området som mulig, slik at de med små skjermer også ser det. Vi anbefaler at det viktigste budskapet holder seg innenfor en bredde på 150 pixler på begge sider av det redaksjonelle.

Du har også mulighet til å levere 1000×300 banner som blir lagt på toppen i midten. Denne kan være HTML.

1920x900 i jpg/png/gif må sendes separat i tillegg til wallpaper. Filstørrelse max 200 kB

Lyd:
Lyd er kun tillatt når leseren/brukeren selv kan aktivisere lyden med klikk.
Lyd ved mouse-over er i utgangpunktet ikke tillatt (må da stanse ved mouse-out). Hvert enkelt tilfelle må godkjennes spesielt.
Annonsen må være merket med et lydsymbol.
Vi forbeholder oss retten til å nekte enkelte lyder.

Byråprovisjon

Provisjon/godtgjørelse
Byråprovisjon 5,0 %
Formidl. godtgjørelse 2,0 %

Betingelser

Annonsøren er ansvarlig for at annonsens innhold og utforming er i overensstemmelse med norsk lov, godmarkedsføringsskikk og god reklameskikk. Value Publishing AS har intet ansvar for innholdet i annonsen, og vil holde annonsøren ansvarlig for evnt. tap og skader som Value Publishing AS påføres som følge av annonsen. Annonsøren plikter å innlevere annonsen i avtalt format og innen angitte frister. Value Publishing AS har ikke plikt til å ta inn annonser som kommer inn etter angitte frister. Ved for sen levering ytes ingen refusjon av betaling for annonsen.

Transportlogistikk.no - Digitalt

 • Digitale Annonser
  • Materiellfrister digitalt
  • Banner - teknisk spesifikasjon
  • Materiell
  • Byråprovisjon
  • Betingelser
  • Produkter & Priser
 • Mobil