75 204
Total dekning
58 000
Lesertall
8 899
Opplag
8 519
Abonnenter
17 204
Unike nettlesere
24 139
Besøk
38 684
Sidevisninger