64 266
Total dekning
58 000
Lesertall
8 899
Opplag
8 519
Abonnenter
6 266
Unike nettlesere
9 038
Besøk
22 489
Sidevisninger