Beskrivelse
Under en genomsnittlig dag läser 53 % av befolkningen i A-region 05 Nyköping SNs nyheter, antingen i papperstidningen eller på sn.se.

Tidningen Södermanlands Nyheter har funnits sedan 1893, och det är tidningens försäljningsavdelning som ser till att du som företagare når ut till rätt målgrupp, vid rätt tidpunkt och i rätt mediekanal. Idag är vi inte bara störst och äldst, vi är även modernast.
54
Alder
46%
Menn
54%
Kvinner