Smartclip (SE)s logo

Smartclip (SE)

Medier · Sweden
Beskrivelse
Smartclip Nordics AB är den ledande videoannonsplattformen i Norden med lokala kontor i Stockholm, Oslo, Köpenhamn och Helsingfors.

Vi har över 400 aktiva publicistsamarbeten vilket gör att vi kan ge en unik paketering för online video som tillgodoser din annonsörs behov, vare sig det är direktkampanjer eller programmatisk annonsering.

Den starka lokala närvaron vi har i alla nordiska länder gör att smartclip kan hjälpa er med utökad räckvidd och hitta rätt målgrupp genom online video med datastyrning eller med hjälp av kontextuell segmentering, och vi erbjuder både Instream- och Outstream annonsering på alla typer av enheter och plattformar.