Samferdsel & Infrastrukturs logo

Samferdsel & Infrastruktur

Annonsering · Oslo, Norway
Samferdsel & Infrastruktur - Magasin

Samferdsel & Infrastruktur - Magasin

Print (ikke modulbasert)
Utgivelsesplan 2019

1. utgivelse - Primo Mars
Materialfrist uke 7 (15.Februar)
Ekstra distribusjon: Jernbaneforum 2019

2. utgivelse - Medio Mai
Materialfrist uke 17 (26.April)
Ekstra distribusjon: Den Nasjonale Vegsikringskonferansen 2019

3. utgivelse - Primo August
Materialfrist uke 25 (21. Juni)
Ekstra distribusjon: Elmia Nordic Rail 2019

4. utgivelse - Ultimo Oktober
Materialfrist uke 40 (4. Oktober)
Ekstra distribusjon: Fjellsprengningskonferansen 2019

5. utgivelse - Ultimo Desember
Materialfrist uke 50 (10.Desember)
Ekstra distribusjon: Arctic Entrepreneur 2020
Contacts