Samferdsel & Infrastrukturs logo

Samferdsel & Infrastruktur

Annonsering · Oslo, Norway

Samferdsel & Infrastruktur

Samferdsel & Infrasturktur er Norges største beslutningstaker magasin rettet mot Samferdsel og Infrastruktur sektor i rask endring. Samferdsel & Infrastruktur er med sitt opplag på 17.193 eksemplarer per nummer uten sammenligning Norges største, nisjeorienterte fagmagasin. Magasinet kommer ut fem g... Les mer

Interesser

Rådgivere, Anleggsentreprenører, Arkitekter, Konsulenter, Byggherrer

20-65
Alder
67%
Menn
33%
Kvinner

Magasinopplag – grupper

Maskinentreprenører, leverandører
35%
Planleggere, arkitekter, rådgivere
30%
Vegetaten, samferdelsesdpt., kommuner
25%
Skoleverket, media, reklamebyråer
10%
Kilde: Egen undersøkelse