Samferdsel & Infrastrukturs logo

Samferdsel & Infrastruktur

Annonsering · Oslo, Norway

Print

Bladformat: 210 x 297 mm
Binding: Limfrest
Papirkvalitet:
Omslag: 250g matt lamination, embossing, glossy spot UV on outer covers
Innmat: Lumipress Silk PEFC 115gr
Frekvens: 5 utgivelser per år

Annonsemateriell:
Programmer: Adobe Indesign CS, Adobe Acrobat, Acrobat Photoshop CS, Adobe Illustrator CS
Filformater: PDF, PSD, TIFF, JPEG, INDD og Al.
Farger: Bør leveres i CMYK.
Oppløsning: Min. 200 dpi, bør være 300 dpi eller mer for best mulig bildekvalitet.

Byråprovisjon

Provisjon/godtgjørelse
Byråprovisjon 5,0 %
Formidl. godtgjørelse 2,0 %

Betingelser

Annonsøren er ansvarlig for at annonsens innhold og utforming er i overensstemmelse med norsk lov, godmarkedsføringsskikk og god reklameskikk. Value Publishing AS har intet ansvar for innholdet i annonsen, og vil holde annonsøren ansvarlig for evnt. tap og skader som Value Publishing AS påføres som følge av annonsen. Annonsøren plikter å innlevere annonsen i avtalt format og innen angitte frister. Value Publishing AS har ikke plikt til å ta inn annonser som kommer inn etter angitte frister. Ved for sen levering ytes ingen refusjon av betaling for annonsen.

Samferdsel & Infrastruktur - Magasin