Samferdsel & Infrastrukturs logo

Samferdsel & Infrastruktur

Annonsering · Oslo, Norway
Beskrivelse
Samferdsel & Infrasturktur er Nordens største beslutningstaker magasin rettet mot samferdsel og infrastruktur sektoren. Samferdsel & Infrastruktur er med sitt opplag på 16 893 eksemplarer per nummer uten sammenligning Nordens største, nisjeorienterte fagmagasin rettet mot mot alle de næringer som bygger, bruker og legger til rette for transport, samferdsel og infrastruktur. Magasinet kommer ut fem ganger i løpet av året. Samferdsel & Infrasturktur har høy kvalitet på layout og god faglig dybde.

Det tilhørende nettstedet samferdselinfra.no oppgave er å oppdatere våre lesere om aktuelle nyheter og fordypende fagstoff presentert på en journalistisk innsiktsfull, poengtert og underholdende måte.

Redaksjonell uavhengighet er viktig for oss. Å kunne garantere at vi levere nyheter som ikke er farget av eierskap knyttet til organisasjoner, foreninger eller politiske parti, er et prinsipp vi setter høyt. Samferdsel & Infrasturktur har en rekke sterke samarbeidspartnere og støttespillere som er med på å styrke vårt produkt.

20-65
Alder
70%
Menn
30%
Kvinner