78 000
Lesertall
20
Utgaver/år
10 965
Opplag
10 965
Abonnenter
Kilde: Tns Gallup F&M 2019.1