117 585
Total dekning
78 000
Lesertall
10 965
Opplag
10 965
Abonnenter
39 585
Unike nettlesere
44 987
Besøk
67 512
Sidevisninger