Våre målgrupper

• Alle innbyggjarane i Haram og Sandøy.
• Personar andre stadar med røter eller anna tilknytting til området.
• Dei som har ei rolle i lokal samfunnsdebatt- og utvikling i kommunane våre.
• Næringsdrivande og andre lokale aktørar og interessentar.
• Offentlege verksemder i området.

Interesser

20-93
Alder
50%
Menn
50%
Kvinner