55 000
Lesertall
6
Utgaver/uke
13 370
Opplag
13 370
Abonnenter
Kilde: Kilde: TNS Gallup, F&M 2020.1