86 000
Dekning
6
Utgaver/år
Kilde: Orvesto Konsument 2019 helår