1 279 000
Total dekning
Kilde: Orvesto Konsument 2019:3 jan. Print+digitalt, nettoräckvidd.
86 000
Dekning