126 000
Dekning
52
Utgaver/år
Kilde: Orvesto Konsument 2019 helår. Endast print. Nettoräckvidd.