2 000
Individer
4
Utgaver/år
2 000
Opplag
1 100
Abonnenter
Kilde: Molte Management / Tidsam