3 621
Unike nettlesere
3 683
AVG unike nettlesere
4 297
Besøk
5 770
Sidevisninger

3 621 unike nettlesere

Kilde: Google Analytics

Enhetsfordeling

Kilde: Google Analytics
  • 1%
    42 unike nettlesere
  • 25%
    897 unike nettlesere
  • 74%
    2 622 unike nettlesere

4 297 besøk

Kilde: Google Analytics

5 770 sidevisninger

Kilde: Google Analytics

1 sidevisninger per økt

Kilde: Google Analytics