Miljö & Utveckling
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling

Sustainable Business Sweden
är medieplattformen för de som jobbar med, och brinner för miljö- och hållbarhetsfrågor. Vår målgrupp återfinns i allt högre utsträckning på ledande positioner, och ansvarar för viktiga strategiska beslut. Vår målgrupp är därför i högsta grad intresserade av produkter och lösningar som hjälper dem i sin yrkesroll och givetvis även av fortbildning och nätverksmöjligheter.
Read more