Meodgraf
Meodgraf

Meodgraf

Medicine Sweden
På Medograf jobbar vi för att förbättra människors hälsa och underlätta egenvård genom att erbjuda en anonym plattform för de med olika hälso- och sjukdomstillstånd. I vårt community stöttar vi varandra, svarar på frågor och diskuterar allt som hör till en vardag som på olika sätt påverkas av sjukdom. Genom Medograf kan du komma i kontakt med andra som har samma diagnos som du själv, gå med i olika grupper och lättare hålla koll på din egen eller en närståendes hälsosituation. Med våra smarta verktyg kan du få medicinpåminnelser, boka digitala vårdbesök och föra sjukdomsdagbok. Vi tänker bli den naturliga mötesplatsen för personer med hälsoproblem och sjukdom och för deras familj och vänner. Tillsammans mår vi bättre!
Read more