ANNONSETESTER (NETT): KR 10 000, Gjennomføres av Ipsos, blant et representativt utvalg av våre abonnenter. Måler observasjons- og leseverdi, liking og kjøpsintensjon (i tillegg forståelse, nyhet, relevans, troverdighet og unikhet i webtestene). Annonsetestene er kvantitative undersøkelser. Pris/verdi per annonsør, inkludert utarbeidelse av spørreskjema (inputskjema), rapport.

AD-HOC-UNDERSØKELSER EGET LESERPANEL (NETT): KR 20 000 Gjennomføres av EHMs innsikts-avdeling. Undersøkelsene gjennomføres mot lesere via web-panel, eller direkte via nettsider. Kan også gjennomføres mot abonnenter og andre (så lenge man har mailadresser). Undersøkelser kan være annonsetester, kjennskapsmålinger, leserundersøkelser osv., og kan være kvantitative og/eller kvalitative undersøkelser. Pris/verdi utgjøres av anslått timeforbruk hos Innsikt («timepris» kr 1000).

KAMPANJEMÅLINGER/ PERIODISKE MÅLINGER: KR 15 000 PER RUNDE Gjennomføres av Synovate MMI. Undersøkelsene gjennomføres blant et representativt utvalg av våre abonnenter som «pre- og posttester», men kan også gjennomføres underveis i kampanjeperioden. Kampanjemålingene er kvantitative undersøkelser.