Stiftede og limfreste bilag i bladformat
Bilagene blir beskåret 4 mm med magasinet på alle ytterkanter. Hold tekst, logo og andre vesentlige detaljer 8 mm innenfor nettoformatet. Reklamasjon bortfaller dersom dette ikke overholdes. Stiftede bilag leveres med 10 mm overfals. Kontakt oss for informasjon om formater som er mindre enn magasinet.

Punktlimte bilag
I stiftede magasiner klebes bilaget på venstre side i annen halvdel av bladet. I limfreste magasiner klebes de på høyre side i magasinet. Andre ønsker på forespørsel. Vi kleber mellom legg, ikke første og siste legg. Bilaget kan klebes på aktuell annonse eller på redaksjonell side. Dummy må godkjennes i forkant. Maks høyde: 215 mm Min høyde: 100 mmMaks bredde: 170 mm Min bredde: 74 mm

Løse bilag — Gjelder limfreste magasiner
Maks høyde: 15 mm mindre enn magasinets formatMaks bredde: 15 mm mindre enn magasinets format Maksvekt: 30 gr Løst bilag, blåst inn i magasinet. Gjelder kun limfreste magasiner