Kvartssida uppslag

name
Lag & Avtal
Law & Govenment Sweden
Full screen

Description

Utfallande 430x84 mm + 3 mm på samtliga sidor.
Satsyta: 406x 66 mm