Informa
Informa
Vi skapar intäkter i det nya medielandsskapet

Informa har sedan decennier tillbaka hjälpt tidskrifter med annonsförsäljning. En bransch som utvecklas allt snabbare och som gjort oss till ett säljbolag som kan så mycket mer. Idag arbetar vi framåtlutat med ny teknik och att bygga vidare på vår företagskultur som lockar den nya generationens medarbetare.Vi är inne på en resa där vi alltid strävar efter att bli lite bättre. Vårt syfte som bolag är att skapa intäkter till medier som i sin tur ger förutsättningar till kvalitativ och oberoende journalistik. Vi är alltid nyfiken på nya Sales tech-lösningar och har som ambition att vara en inkluderande och transparent arbetsplats där förtroende och optimism är viktiga ledord.I all vår nyfikenhet och iver att upptäcka det nya har vi lärt oss oerhört mycket. Det var så Informa Studio växte fram och idag är vi också en fullfjädrad producent av allt från annonser till tidningar och sajter till kampanjer i sociala medier, rekryteringsfilmer och mässtidningar.

Team

View all
name
Sara Lundblad
Platsannonser / annonstraffic / support
name
Gustav Ståhlsten
Bilagor
name
Eva-Kajsa Hedström
Produktionsledning, platsannonser