Praktisk information om annoncering i Story House Egmonts magasiner og ugeblade.

Aflevering af annoncer

Annoncer, der skal trykkes i Egmonts magasiner, skal være i PDF-format og leveres til os via vores annonceportal Simple AD: http://simplead.egmont.dk

De væsentligste krav til annoncen er følgende:

Annoncen skal laves i PDF-version 1.4.
Billedopløsningen skal være mindst 300 dpi i trykstørrelsen.
Hvis annoncen indeholder spotfarver eller Pantone, bliver de automatisk konverteret til CMYK.
Sort tekst mindre end 24 pt skal være ren sort.
Såfremt annoncen indeholder en QR-kode, skal denne laves i ren sort.
Der må ikke være lag i PDF-dokumentet.
Alle skrifter skal være inkluderet.
Konvertering fra RGB til CMYK skal foretages med ISOcoated_v2_300_eci.icc.
Annoncen skal leveres med hjørnemærker og 5 mm-beskæring.
Al tekst samt billedvigtige elementer skal placeres min. 10 mm inden for det beskårne format.

Specielt for dobbeltsiders annoncer i perfect bounded-magasiner

Såfremt et billede går ind over midten, bør der tages højde for, at billedet forskydes ca. 2,5 mm (og 5 mm, hvis annoncen skal placeres på side 2-3) på hver side af ryggen.

Ghent Workgroup, der vedligeholder magasinannoncespecifikationerne, har en lang række beskrivelser og hjælpefiler, som gør det enklere at lave gode PDF-dokumenter. Alt information kan findes og downloades på gwg.org. Vi anbefaler kraftigt, at du downloader de settingsfiler, der passer til dine programmer – typisk en joboption til InDesign. Dette vil sikre, at langt størstedelen af de ovenstående krav til PDF-annoncen automatisk følges. Det er vigtigt, at du som det første sikrer dig, at du har installeret icc-profilen ISOcoated_v2_300_eci.icc til cmyk-konvertering.
Her kan du downloade en pakke med standardprofiler fra eci - herunder ISOcoated_v2_300_eci.icc.

OBS! Al tekst i annoncer til RUM International-udgivelser skal være på engelsk.