Fokus
Fokus

Fokus

News Sweden
Fokus – Sveriges nyhetsmagasin

Fokus är Sveriges enda renodlade nyhetsmagasin. Varje vecka kan du läsa berättelserna, fördjupningarna, analyserna och nyheterna om det viktigaste just nu inom politik, vetenskap, ekonomi, kultur och livsstil – från Sverige och världen.  

Fokus adderar således en ny annonsnisch till det svenska medielandskapet, mellan traditionell dagspress och affärstidningssegmentet.

Vill du som annonsör nå högutbildade storstadsbor med en stor privatekonomisk plånbok, som samtidigt i väldigt hög utsträckning fattar avgörande beslut på sina arbetsplatser utifrån sina befattningar, är Fokus rätt annonsbärare för din kommunikation. 

Att vår läsekrets dessutom inbegriper landets tyngsta opinionsbildare gör att även merparten av den kommunikation som är opinionsbildande hamnar i vår starka och trovärdiga miljö.

Products

View all products

Team

View all
name
Camilla Siljeholm Sundbaum
Alkoholannonsering