Tuotemerkit
Vaikuttajat
Toimistot
Tuotetiedot
Formaatit ja hinnat
Aineisto-ohjeet
Koko näyttö

Mainospaikalla näytettävä mainos, joka muistuttaa palvelun sisältöä, mutta on aina merkitty mainokseksi. Mainos sisältää otsikon, ingressin, kuvan, mainostajan nimen ja halutessa myös logon. Sisältödisplay eroaa muusta sisältömarkkinoinnista siten, että se näytetään mainospaikoilla ja ohjaa usein asiakkaan verkkosivuilla olevaan sisältöön. Se ajetaan aina laiteriippumattomasti.