Aineistojen toimitus

Aineistot tulee toimittaa aineisto-ohjeiden ja aikataulun mukaisesti ennen kampanjan alkua osoitteeseen: mediamainonta@almamedia.fi

Aikataulu

 • Toimitathan sisältödisplay- ja natiiviartikkeliaineiston viimeistään 5 arkipäivää ennen sovittua julkaisua. ​
  • Editointiin tulevien aineistojen kohdalla tämä on erityisen tärkeää​
 • Myöhässä toimitettujen sisältöjen julkaisua sovittuna ajankohtana ei voida taata​
  • Tällöin sisältö joko julkaistaan myöhässä, jolloin osa nostoajasta jää pois tai ​julkaisu siirtyy seuraavaan mahdolliseen julkaisuajankohtaan (ei välttämättä seuraavaan päivään)​
 • Lähettäessäsi aineistoja kirjoitathan sähköpostin otsikkokenttään mainosmuodon, mainostajan nimen ja julkaisupäivän​
 • Aineistot on toivottavaa lähettää samassa sähköpostiviestissä​

 

Artikkeliin tarvittava aineisto (pakollinen):

Mainostavan brändin nimi: 

 • Juttunostossa näkyvä mainostaja/brändi (max 26 merkkiä)

Kuvat:

 • Vähintään 4 (pääkuva ja kolme kuvaa leipätekstiin), vaakamalli, jpg tai png

Otsikko:          

 • Enintään 89 merkkiä (sis. välit)

Ingressi:

 • Enintään 220 merkkiä (sis. välit)

Leipäteksti:

 • Pituudella ei ole tarkkaa rajaa. Tärkeintä on, että sisältö pysyy mielenkiintoisena ja kulkee eteenpäin. Suuntaa-antava ohje on 2 000-3 000 merkkiä.
 • Tekstin loppuun call-to-action, kehoitus josta linkataan mainostajan sivuille

 

Artikkeliin tarvittava aineisto (valinnainen):

Videot:

 • Upotus: tarvitaan linkki YouTube-, Vimeo- tai Vine-videoon
  • Näyttöjä kertyy suoraan alkuperäiseen videoon
  • Videosta ei raportoida erillistä analytiikkaa

 

Klikkiseurannat:

 • Toimita klikkiseurannat valmiissa muodossaan tekstin yhteydessä

 

Sisältömarkkinoinnin laatu koostuu monesta palasta

 • Sisällön tulee aiheeltaan sopia kyseiseen media- ja markkinapaikkaympäristöön ja se tarjoaa ajoneuvojen kaupankäyntiin liittyvää lisäarvoa lukijalle
 • Otsikoi kiinnostavasti, anna lukijalle syy klikata sisältöön, esim. näin:
  • Väite tai kysymys
  • Pääviestin nostaminen sisällöstä
  • Henkilökohtaisuus, lukijan puhutteleminen
 • Kuva tukee kiinnostavaa ja lukijalähtöistä natiivinostoa eikä nosta esiin yksittäisiä tuotteita
 • Teksti palvelee lukijaa, on informatiivinen ja kieliopillisesti hyvää suomen kieltä
 • Päivämääriä, hintoja, alennusprosentteja tms. ei kannata laittaa kuvaan tai otsikkoon
 • Laki- ja sääntöseikat huomioitu (kuluttajansuojalaki, 2. luku)
 • Merkitty oikein, erottuu journalistisesta sisällöstä
 • Hyvien tapojen mukainen
 • Kiinnostava ja kohderyhmälleen relevantti
 • Viesti sopii mediaympäristöön
 • Tyyliseikat, erottuvuus, oivaltavuus
 • Julkisen sanan neuvoston (JSN) ohjeistuksen mukainen
 • Mainonnan eettinen neuvosto (MEN) valvoo, onko Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinointisääntöjen mukainen

 

Sisältömarkkinoinnin sisältöjen laatukriteerit

 • Sisällön pitää olla todenmukainen, ei keksittyä. (esimerkiksi henkilöiden pitää olla oikeita ja haastateltavien yhteystiedot pitää voida toimittaa tuottajalle mahdollisia tarkistuksia varten)
 • Väärää tietoa ei saa julkaista. (Tutkimuksiin pitää löytyä linkki)
 • Tapausesimerkkien ihmiset ovat mukana omasta tahdostaan.
 • Sisältö on suomen kieltä niin pitkälle kuin mahdollista. Käytetään muotoja, joita julkaiseva media käyttää. Yrityksen nimi voidaan kirjoittaa brändin käyttämällä tavalla.
 • Hinta ja tuotetieto ei ole pääosassa tai sisällön kärki.
 • Sisältö voi kertoa, miltä tuote tuntuu, mihin sitä käytetään, miten se hyödyttää tai mitä tapahtuu, kun sitä käytetään.
 • Sisältömarkkinoinnin sisällöt ovat kerronnan keinoin toteutettuja sisältöjä, ei palvelukuvauksia tai tuote-esitteitä. (Tuotetieto voidaan nostaa displaymainonnan keinoin esim. retargetointikampanjalla)
 • Julkaisijalla on oikeus tarkistaa sisällön tyylin ja eettisyyden sopivuus julkaisevaan mediaan ja tarvittaessa editoida sisältöä.

 

HUOM! Vastuu mainosten sisällöstä ja toimituksesta: Asiakas vastaa siitä, ettei Alma Medialle toimitettu aineisto ole voimassaolevien lakien, viranomaisten ja mainonnan itsesääntelyelinten määräysten, Alma Luovien Ratkaisujen antamien ohjeiden, näiden ehtojen, muiden sopimusehtojen taikka hyvän tavan vastainen. Asiakas sitoutuu huomioimaan rajoitukset, jotka koskevat mm. mainontaa alaikäisille tai seuraavia mainoskohteita: alkoholi, tupakka, uhkapelit, lääkkeet, tuoteväärennökset ja piraattituotteet. Alma Luovilla Ratkaisuilla on oikeus ilman korvausvelvollisuutta kieltäytyä mainoksen esittämisestä, mikäli mainos on Alma Median tulkinnan mukaan edellä mainittujen vaatimusten vastainen. Mikäli aineistoja ei toimiteta sovitun aikataulun puitteissa, ei kampanjan alkua sovittuna aikana voida luvata.