Cross media

name
Femina
Managed by Aller media
Style & Fashion Sweden
Full screen

Description

Styrkan med Aller Media är att vi kan pusha ut alla våra inlägg på flera varumärkens sociala plattformar, så länge innehållet är rätt och relevant för målgruppen.

Vid en Cross media-lösning adderar vi räckvidd genom flera av våra kanaler, vi använder fler av våra influencers där vi har närvaro i blogg och i sociala kanaler.

Kampanjen syns på sajt men även i print, vi pushar på Facebook, i nyhetsbrev och på Instagram, samt ges möjlighet till synlighet på event.