Fastighetsnytt

Society · Sweden
Website

Om Fastighetsnytt

Fastighetsnytt är Sveriges ledande medie för beslutsfattare inom fastighets- och samhällsbyggnadsbranschen. Vi ger våra läsare oberoende nyheter varje dag på Fastighetsnytt.se, i nyhetsbrev och i vårt magasin som kommer sex gånger per år. Tidningen har funnits sedan 1994 och har utvecklats från att vara en renodlad facktidskrift till att bli en central kunskapsförmedlare i branschen. På Fastighetsnytt.se hittar besökarna också utbildningar, kurser och jobbsök utformat för målgruppens specifika krav. Genom vår tjänst Fastighetsjobb.se publiceras och hittas lediga tjänster inom hela fastighets- och samhällsbyggnadssektorn. Vi har en trogen läsekrets och majoriteten av våra besökare är här i sin yrkesroll för att ta del av kunskaper och nyheter som gör dem bättre i sitt dagliga arbete. Fastighetsnytt arrangerar årligen kongressen Business Arena som är fastighetsbranschens ledande mötesplats. Business Arena lockar varje år tusentals branschaktörer, såväl nationella som internationella.

Verified profile

The company information is verified by Ocast for increased safety and security.

Member since 2020
The profile was created 2 Apr 2020

Fastighetsnytts advertising channels

  • Display
  • Native
  • Print
  • Magazines
  • Events
  • Podcasts
  • Newsletters

Fastighetsnytts products

Fastighetsnytt has 7 products within Display, Native, Print and more.

View all products

Contact Fastighetsnytt

Address
Gjörwellsgatan 30
112 60Stockholm
Phone
+46865289XX Show number

Fastighetsnytts team

Show all contacts