Desktop maxvikt: 200 kB, mobil maxvikt: 150 kB och nyhetsbrev  maxvikt: 250 kB  

OBS! Maxvikten avser total nedladdad vikt till besökarens dator. Filformat: GIF, animerade GIF, JPG, HTML, SWF och JavaScript (OBS! Flash fungerar inte i nyhetsbrevet).