VK Media's logotype

VK Media

Local News · Sweden
Totalt Umeå

Totalt Umeå

Print (Module Based)

Superlokala nyheter varje torsdag


Totalt Umeå är den superlokala gratistidningen som når ut till alla hushåll inom Umeå kommun, Holmsund/Obbola, Sävar och Hörnefors, en upplaga på ca 63 300 exemplar.

Tidningen delas ut varje torsdag morgon och handlar enbart om Umeå. I den har du som annonsör möjlighet att påverka dina lokala kunder, till ett riktigt bra annonspris. Totalt Umeå ibladas även till Västerbottens-Kuriren och Folkbladets prenumeranter i Umeåområdet, Vännäs och Nordmaling samt delas ut till alla företag i Umeå kommun. Tidningen distribueras av Tidningstjänst AB och passerar ”Nej tack till reklam”.