SPP

SPP
SPP
About
SPP

Vårt syfte med att foliera ett X2000 tåg var att lyfta hållbart sparande i en annan kontext  som också är hållbar. Många gör hållbara val i vardagen men få är medvetna om att det även går att göra hållbara val för sitt pensionssparande. Idén med folieringen kom i samband med planeringen av Storebrand/SPPs 250-års jubileum. Den utvecklades vidare och ledde till en bred marknadsföringskampanj som startade med en resa, då alla SPP anställda transporterades med tåg mellan Stockholm och Oslo. Marknadsföringskampanjen fortlöpte i två månader i syfte att nå ut med vårt hållbarhetsbudskap till både nya och befintliga kunder. En fördel var att kampanjen täckte en stor del av landet eftersom X2000 trafikerade sin vanliga körsträcka Stockholm, Linköping, Göteborg, Oslo och Malmö där vi har både vår målgrupp och lokala kontor. Kampanjen omfattade även annonsytor inne på tåget med vagnaffischer, dekaler i bistron och på brickborden. Det gav oss möjlighet att både målgruppsanpassa budskapet och ta ett helhetsgrepp. Vi har fått mycket positiv uppmärksamhet internt som bidragit till stolthet och engagemang hos våra medarbetare. Vi producerade också en kort video som i snabbspolning visade hur folieringen växte fram på tåget. Den spreds sen på vår Facebook och den bästa responsen fick vi i målgruppen män 45 – 55 år i Stockholmsområdet. Det var otippat! Det folierade tåget är en del av vår mediemix och en bra plattform för utomhusreklam, både digitalt och traditionellt. Vi fick en bra räckvidd till låg kostnad under perioden som tåget rullade och det överträffade antalet förväntade kontakter med 35%. För oss var det en bra mix mellan snabba budskap utvändigt och mer informativa budskap invändigt till rätt målgrupp. Vi är väldigt nöjda med GetonBoard och SJ som hjälpt oss med kampanjen och effekten den gett genom att vi nått ut i stora delar av landet. Dessutom har den gett en god spridning i sociala medier. Mia Östberg-Landsby, Marknadsprojektledare Företag
Published 08 feb 2018