Reklam ombord

Attitydsundersökning dec 2017
Reklam ombord
Reklam ombord
About
SYFTE
Syftet med undersökningen är att ta reda på vilken inställning resenärer på SJ:s tåg har till reklam ombord på tågen, i vilken grad man tar del av reklambudskap samt hur resenärerna ser på reklam ombord på tågen i förhållande till annan tryckt reklam.
MÅLGRUPP
Personer som reser med SJ:s tåg minst 1 gång i månaden.
GENOMFÖRANDE
251 personliga intervjuer har genomförts på Stockholms Centralstation i november 2017. Intervjuerna har genomförts vid olika tider och på olika veckodagar.
Published 20 feb 2018