Naturskyddsföreningen

Referenskund
Naturskyddsföreningen
About

Naturskyddsföreningen

Vi vill öka kännedom, skapa lojalitet och bygga varumärke med vår närvaro på SJ:s tågen. Men också konvertera resenärer till att bli givare och medlemmar i Naturskyddsföreningen. Genom att synas på den här arenan bekräftar vi för tågresenärerna att de gör ett klimatsmart och miljövänligt val. Samtidigt vill vi skapa stolthet och synlighet för våra 226 000 medlemmar. Tågen är märkta med Naturskyddsföreningens miljömärkning, Bra Miljöval, och våra medlemmar har rabatt på resor hos SJ. SJ är en viktig partner för oss och satsningen på att synas på tåg är den enskild största investeringen vi gör. Under kampanjperioderna ser vi en tydlig ökning av medlemskap i Naturskyddsföreningen. Det är svårt att mäta exakt vilka nya medlemmar som kommer via reklamen men det är bra att GetonBoard själva gör effektmätningar av annonseringen. Jag är mycket nöjd med GetonBoard som partner och helst skulle jag vilja vara ensam annonsör hos SJ. Men eftersom vi inte har den mediabudgeten rekommenderar jag SJ som kanal för andra köpare. Andreas Druva, Marknadsschef Naturskyddsföreningen
Published 01 dec 2017