Metro Mode's logotype
Metro Mode

Style & Fashion

2.91M Reach/Month

18-39 Years
79% Female
ELLE's logotype
ELLE

Style & Fashion

1.93M Reach/Month

38 Years
90% Female
amelia's logotype
amelia

Beauty

1.88M Reach/Month

20-49 Years
74% Female
Café's logotype
Café

Style & Fashion

1.69M Reach/Month

24-45 Years
70% Male
20-44 Years
90% Female
Femina's logotype
Femina

Style & Fashion

892 222 Reach/Month

30-80 Years
90% Female
Veckorevyn's logotype
Veckorevyn

Style & Fashion

815 540 Reach/Month

16-29 Years
91% Female
Glamour's logotype
Glamour

Style & Fashion

704 836 Reach/Month

18-34 Years
87% Female
JAN's logotype
JAN

Style & Fashion

546 332 Reach/Month

25-54 Years
89% Female
Modette.se's logotype
Modette.se

Style & Fashion

466 608 Reach/Month

18-30 Years
90% Female
Vogue's logotype
Vogue

Style & Fashion

347 828 Reach/Month

18-34 Years
93% Female
STYLEBY's logotype
STYLEBY

Style & Fashion

231 730 Reach/Month

20-44 Years
87% Female
King's logotype
King

Style & Fashion

166 459 Reach/Month

20-35 Years
82% Male
ELLE Norway's cover image
ELLE Norway's logotype
ELLE Norway

Style & Fashion

140 000 Reach/Month

18-39 Years
85% Female
Manolo.se's logotype
Manolo.se

Style & Fashion

76 677 Reach/Month

30 Years
73% Male
24-35 Years
60% Female
Allt om Bröllop's cover image
30-40 Years
74% Female