260 000
Readership
52
Issues/Year
191 700
Circulation
99 236
Subscribers
Source: Kantar Sifo, Orvesto Konsument 2018 Helår, Upplagan består av sålda ex (pren och lösnummer) och läsning i Readly