Description
FÖR JORDNÄRA ENTUSIASTER
När du annonserar i Traktor kan du vara säker på att nå engagerade äldre och yngre
män med ett genuint intresse för traktorer, gamla maskiner och jordbruksredskap.
Läsarna har ofta anknytning till jordbruksnäringen, men vi når även helt andra yrkesgrupper. Tidningen satsar på genomgående hög kvalitet – både text- och bildmässigt – och din annons blir därmed exponerad i en tilltalande miljö.
45-69
Age
85%
Males
15%
Females