Svenska Ishockeyförbundet's logotype

Svenska Ishockeyförbundet

Sports · Sweden

Svenska Ishockeyförbundet

Hockeyintresset i Sverige är enormt.

Interests

Sports, Hockey, Ice Hockey

18-55
Age
70%
Males
30%
Females
Source: Own Survey