Svenska Fotbollförbundet's logotype

Svenska Fotbollförbundet

Soccer · Sweden
379 126
Unique browsers
473 881
AVG unique browsers
894 052
Visits
3.68M
Page views

379 126 unique browsers

Source: Google Analytics

Device distribution

Source: Google Analytics
  • 7%
    24,731 unique browsers
  • 34%
    128,704 unique browsers
  • 60%
    225,537 unique browsers

894 052 visits

Source: Google Analytics

3 675 304 page views

Source: Google Analytics

4 page views per session

Source: Google Analytics